Kraaladvies geeft een
richtsnoer voor de toekomst
Ken je originaliteit
Ken je eigen-aardigheden
Ken je eigen-wijsheden
Ken je eigen-waarheden
Weet jij, zelf of als team of als organisatie dat wat je uniek en van toegevoegde waarde maakt?

Hoe kan je echt van unieke waarde zijn (zowel privé als op het werk)?

Ken jij het verschil tussen de aangeleerde of aangepaste en de oorspronkelijke kwaliteiten van jezelf, je team of organisatie?
Wanneer heb jij voor het laatst om jezelf gelachen?

Waarover heb jij voor het laatst een compliment gemaakt?

Doe jij de goede dingen met de juiste reden? En gaan die redenen over veel meer dan alleen persoonlijk gewin, naleving van wettelijke voorschriften en het voldoen aan verwachtingen van anderen?

Ben jij je gedrag?
Met welke wijsheden interpreteer jij gebeurtenissen en geef je er vervolgens een betekenis aan?

Wat is voor jou waar, van waarde en wat is voor jou waardevol?

Welke verwachtingen en teleurstellingen heb je?

Heb je tegenstellingen nodig om betekenis te geven aan iets?

Is jezelf zijn, jezelf durven te zijn?
Vanuit welk perspectief kijk jij naar de context om je heen? Hoe neem jij waar?

Hoe kom jij tot een oordeel? en wanneer stel je die bij?

Is er een werkelijkheid of alleen je eigen werkelijkheid?

Heb je contrast nodig om iets te zien?

Kan jij je zintuigen vertrouwen?

Verval je wel eens in eigengereidheid?
Beheer je energie en tijd
Energie verdelen en keuzes maken
Energie bewaken bij hoogspanning
Energie opwekken en ontspanning
Heb jij, zelf of als team of als organisatie genoeg veerkracht om in te spelen op veranderingen?

Sorteer, bundel en prioriteer jij activiteiten?

Kan jij accepteren en relativeren?

Doe jij je wel eens anders voor dan je werkelijk bent en geeft of neemt dat energie?
Wanneer is er een keuze mogelijkheid voor meebewegen, stilstaan of origineel een eigen weg gaan?

Maak jij keuzes met je hart?

Kan het ook anders?

Wat ga je morgen anders doen?

Is iets los laten het zelfde als iets laten vallen?
Is er een gebruiks- en onderhoudshandleiding van jou ?

Is goed, goed genoeg?

Doe je iets niet uit onwil, onmacht of omdat je dat wil?
Welke last kan je laten vallen om je draagkracht te vergroten?

Heb jij elke dag een keuze welk gedrag je laat zien?

Denk jij in mogelijkheden?

Haal jij het beste uit jezelf en je omgeving?
Realiseer je plan
Jouw loopbaan route
Verbindingen in een team
Het DNA van een onderneming
Heb jij, zelf als team of als organisatie een duidelijk doel en een routeplanning daarnaar toe?

Wie kent jouw doel en jouw route?

Wat werkt op jouw route vertragend of versnellend?

Ken jij de bovenstroom en de onderstroom van de beweging die in gang wordt gezet?

Welke waarden, normen, verlangens en gevoelens geven jou richting?

Is het kleine het nieuwe groot?

Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan?
Kan jij laten zien wat jij werkelijk in huis hebt?

Leef jij je leven in de lengte of ook in de breedte?

Heb jij de moed om altijd te blijven ontdekken?

Waar sta jij in de beweging tussen zijn en worden?

Gebruik jij je leef-tijd optimaal?

Waar gaat jouw bloed sneller van stromen?
Weet het team wat de teamleden drijft en verbindt?

Wil je snel of ver komen met het team?

Completeer en reflecteer jij mensen op wat ze doen of wie ze zijn?

Brengt diversiteit originaliteit?

Is de verbinding zo sterk als de zwakste schakel?
Herken je in de organisatie de herhaling van de oorspronkelijke DNA structuur?

Is het oorspronkelijke DNA gemuteerd of gemanipuleerd?

Wat is klein begonnen en heeft groots uitgepakt?
Werken met Tanja Kraal werkt!
Werken met originaliteit werkt!
Werken met autisme werkt!
Tarieven en werkafspraken
Al ruim 25 jaar ben ik actief (geweest) als directeur, coach en HR adviseur en heb ik in uiteenlopende organisaties gewerkt, groot en klein. Daarom begrijp ik de belangen van werkgevers én werknemers en communiceer ik op elk niveau. Ik herken ieders perspectief, belang, emoties en vraagstelling. Ik kom snel tot de kern van de vraagstelling en reik graag verbindingen en oplossingen aan.

Door mijn brede interesse in mens en maatschappij blijf ik mij verwonderen, nieuwsgierig en enthousiast om mijn kennis en ervaring in te zetten. Met inzicht in eigen originaliteit geef ik een richtsnoer voor de toekomst mee. Door het volgen van (on)bewuste patronen en het kijken vanuit verschillende perspectieven naar de situatie bereik je de unieke kern. Op een verfrissende en originele manier, die werkt!

Het gaat niet alleen om de antwoorden op vragen. Ook geef ik praktische, reflecterende feedback en denk actief mee in de uitvoering van acties. Daarbij behoud jij zelf de regie over het proces en de uitvoering.

Ik ben gecertificeerd op het gebied van professioneel en autisme-vriendelijk coachen en professioneel organiseren.Of het nu gaat om teambegeleiding, een organisatie verandertraject of individuele coaching, ik breng de oorspronkelijke kracht en unieke kwaliteiten in kaart. Met deze inzichten kan je kwaliteiten optimaal inzetten en versterken en het beste uit jezelf, het team of organisatie halen.

Ik hanteer diverse aansprekende werkvormen, die zowel structurerend als verbeeldend zijn. Door de synergie tussen deze werkvormen krijg je een heel compleet beeld. Daardoor kun je de focus aanbrengen die bij je past en krijg je weer energie om veerkrachtig en wendbaar te zijn.

Ieder traject is op maat gemaakt. Daarbij zijn volgorde, methodes en snelheid afgestemd op wensen. Ik luister, observeer, stel vragen, orden, analyseer, zet aan tot denken en denk mee vanuit verschillende perspectieven. Ik geef scherpte aan vage beelden en laat strakke lijnen soms wat vervagen. Ik prikkel, toegankelijk, respectvol en pragmatisch. Je krijgt een helder beeld van de kracht van originaliteit! Meer weten? LinkedIn en Contact pagina
In een complexere, steeds veranderende wereld willen veel werkgevers dat werknemers flexibel en wendbaar inzetbaar zijn. Veel werknemers willen afwisseling en uitdaging in hun loopbaan. Dat zou moeten aansluiten.

De kunst is om de originaliteit van de organisatie en van de individuele werknemer te blijven profileren en stimuleren. Te veel focus op eigen identiteit kan solidariteit echter in de verdringing brengen. Werken met originaliteit vraagt daarom om aandacht voor de belangen en wensen van alle betrokkenen. Het is voortdurend zoeken naar een juiste balans door mee te blijven bewegen met elkaar. Laat je inspireren door de originaliteit van anderen en ontwikkel daardoor ook de mogelijkheden van je eigen originaliteit. Samenwerken met originaliteit werkt!

Medewerkers werken graag bij bedrijven, die het goede met de juiste reden willen doen. Weloverwogen keuzes maken en consistent gedrag vertonen, schept vertrouwen en maakt dat mensen onderling betekenisvoller met elkaar omgaan. Weloverwogen handelen gaat uit van originele kernwaarden en drijfveren, gericht energie inzetten en van de kracht van verbeelding. Namelijk, het je voorstellen wat de consequenties zijn van handelen.

Blijf origineel, om origineel te blijven werken! Start met het vaststellen van je originaliteit en het trainen van het maken van weloverwogen afwegingen met het verbeelden van mogelijke consequenties. Je leert door te proberen. Je hoeft niet anders te worden om het anders aan te pakken. Maak originaliteit, afwegingen, consequenties en handelen transparant. Ik help met gerichte begeleiding. Dat kan op individueel, team en organisatie niveau zijn.

Meer weten? Contact
Iemand met (kenmerken van) autisme neemt informatie in losse stukjes waar. Er is daardoor een andere waarneming en verwerking van informatie. Het contact met de omgeving of het aanbrengen van een structuur en betekenis geven aan informatie verloopt echt anders. Dit leidt vaak tot veel onbegrip bij de omgeving.

Als moeder van een jong volwassene met autisme en gecertifieerd autisme coach help ik (jong) volwassenen met autisme (kenmerken), met een scholingsniveau van MBO of hoger, in werk gerelateerde situaties, om overzicht en inzicht te krijgen over dagelijkse situaties. Maar vooral om hun eigen bijzondere kwaliteiten te kennen en in te zetten ! Ook informeer ik managers en teams over de kenmerken van autisme die je specifiek op het werk tegen kan komen, zodat misverstanden over autisme verminderd en voorkomen worden.

Wat kan ik als autisme coach voor jou doen?
Leven met autisme (kenmerken) is soms verwarrend en kost veel energie. Er is veel professionele hulp voor mensen met autisme te krijgen via (lange) trajecten bij instellingen, die door de zorgverzekering vergoed worden. Bij dagelijkse (werk)situaties kan ik met laagdrempelige, praktische gerichte hulp al veel inzicht, overzicht en daarmee rust geven. Ik kan met concrete, praktische en haalbare aanwijzingen helpen bij vragen die er zijn bij organisatieveranderingen, loopbaanstappen, functioneren in een team en werkplekomstandigheden.

Functioneren met autisme (kenmerken) werkt het beste als je een duidelijk prikkelprofiel hebt dat inzicht geeft aan jou maar ook aan jouw omgeving. Het geeft onder andere aan wat jij verstaat onder autisme en hoe jij jouw autisme (kenmerken) beleeft en wanneer. Ik gebruik verschillende overzichten en methodes om inzichten praktisch te kunnen gebruiken om je zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te vergroten en energie te beheren. Iedere persoon is anders en ieder traject is daarmee maatwerk.

Ik help jou om details in een verband te plaatsen; informatie te structureren en overzicht te vergroten; concreet beslissingen te nemen; planningen te maken; informatie te verduidelijken;  vat te krijgen op overprikkeling en chaos in je hoofd; om te gaan met je energie;  grenzen te stellen; jouw originele kwaliteiten in beeld te krijgen en in te zetten of jouw omgeving te informeren over autisme.
Ik ben de spiegel of het extra zetje dat je nodig hebt om te leven met meer rust in je hoofd. Informatieverwerking wordt beheersbaar en jouw specifieke eigenschappen zichtbaar. Kijk niet naar beperkingen maar naar de mogelijkheden die jouw originele eigenschappen bieden. Die zijn van toegevoegde waarde, geven zingeving, veerkracht en energie. Je functioneren loopt daardoor soepeler, sociale contacten kosten minder energie en op je werk kan je gerichter met je ontwikkeling bezig zijn.

Wat kan ik als autisme adviseur organisaties brengen?
Voor het samenwerken in een team met een diversiteit van mensen is het altijd van belang dat je kwaliteiten en valkuilen van elkaar (her)kent en de verschillen waardeert en een synergie zoekt om gezamenlijke doelen te realiseren. Dat kan alleen als je dit doet op basis van gelijkwaardigheid. Geen (voor) oordelen als dingen anders gaan dan je gewend bent. Zeker mensen met autisme (kenmerken) kijken en handelen vaak anders. Met meer kennis over autisme kan je gericht de kwaliteiten in een team inzetten en weet je wat ieder teamlid daarbij nodig heeft.

Ik geeft groepspresentaties voor teams maar begeleid ook teamleden met en zonder autisme (kenmerken) en de leidinggevende individueel om tot een optimale en effectieve samenwerking met elkaar te komen.

Meer weten? Contact
Tarieven

Individuele coaching € 100,-- per uur (excl. BTW als factuur via bedrijf loopt)
Als de werkgever het programma betaalt, kan er aan het begin en aan het einde van het programma een gesprek ingepland worden waar alle drie de partijen bij aanwezig zijn. Leidinggevende(n), mentor en/ of collega's kunnen indien gewenst betrokken worden bij het traject.

Een project tarief kan op aanvraag opgesteld worden.

Team en organisatie begeleiding
Een projecttarief zal opgesteld worden.

Aanvullende kosten
Individuele coaching: is op de locatie van Heemstralaan 4 in Arnhem maar kan ook op een andere gewenste locatie waarbij € 0,30  per kilometer in rekening gebracht wordt.

Team coaching: vindt plaats op een door de opdrachtgever bepaalde locatie waarbij € 0,30 per kilometer in rekening gebracht wordt.

Maatwerk afspraken: over reistijd en het eventueel regelen van een locatie door Kraaladvies. Tevens kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden over individuele coaching of kleine teambijeenkomsten op de boot "Kingfisher"/ locatie Loosdrecht.

Vergoeding van kosten

Via werkgever
Uit opleidingen-/ levensfase-/ vitaliteitsbudget.  Dit is wellicht zelfs in de CAO vastgelegd maar anders met de leidinggevende en/of HR te bespreken. Een insteek kan ook zijn om het coachtraject in te zetten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Ten behoeve van voorkoming langdurig ziekteverzuim of de bevordering van re-integratie.

Soms biedt het UWV (financiële) mogelijkheden om te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk. www.uwv.nl

Via de belastingdienst kosten aftrekbaar
Kosten boven € 250,-- incl BTW zijn aftrekbaar als studie en scholingskosten voor individuen en voor zelfstandige ondernemers / werkgevers als bedrijfskosten. (Een verklaring van aftrekbaarheid is bij de belastingdienst op te vragen)

Via aanvullende ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering
Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met de ziektekosten- of rechtsbijstand verzekeraar welke vrijheden en vergoedingen er gelden voor het inschakelen van voorkeursdeskundigen.

Via PGB
Bij de gemeente / de wijkteams kan je een aanvraag doen voor een PGB budget waaruit de begeleiding betaald kan worden.

Algemene voorwaarden:
Download Algemene voorwaarden
Contact
Contactgegevens
Contact formulier
Linken naar kraalverhalen

Alle contact momenten vinden plaats in een omgeving die veilig voelt en waar informatie bij elkaar gebracht wordt om overzicht en inzicht te krijgen. Die plek is jouw persoonlijke Kraal.

De vaste gesprekslocatie is van Heemstralaan 4 te Arnhem. Op aanvraag gesprekken of kleine teambijeenkomsten op de boot “kingfisher”. Dat kan de plek zijn om jouw koers uit te zetten, te wijzigen of juist vast te houden!

Er is de mogelijkheid om ‘s avonds of op zaterdagochtend coachgesprekken via FaceTime aan te vragen.
Kraaladvies
KvK nummer: 09114130
Rekeningnummer: NL75ABNA0555317323
info@kraaladvies.nl
0624676545

Bezoekadres kantoor:
van Heemstralaan 4
6814 KH Arnhem

Opstapadres waterlocatie:
Boot: Kingfisher
Haven: Het Anker
Oud Loosdrechtsedijk 117
meer informatie op: www.kingfishing.nl
Naam:
Email:
Telefoonnummer:
Adres:
Geboortedatum:
Ik heb behoefte aan een individueel adviestraject om...
Ik wil een team begeleidingstraject om...
Ik wil een organisatie advies om...
Hoe bent u bekend geworden met Kraaladvies?
Interessante artikelen en kraalverhalen zijn te vinden op de Facebook pagina van Kraaladvies
En op LinkedIn

Referenties

Hoge school van Utrecht,
Kluwer,
SAB adviesgroep voor ruimtelijke ontwikkeling,
Achmea,
Achmea/ Syntus,
Slingeland ziekenhuis,
Toon Hermans Huis Arnhem,
Rijnstad,
Insula Dei,
Gelders Genootschap,
Rechtbank Gelderland,
Vitens,
ziekenhuis Rijnstate,
Universiteit Wageningen